Hyvinvointi, turvallisuus, ympäristö ja laatu

Hyvinvointi, turvallisuus, ympäristö ja laatu

STELLA:n toiminnan keskeisiä arvoja ovat työntekijöidemme hyvinvointi, työturvallisuus, ympäristön kunnioittaminen sekä rehellisyys kaikessa toiminnassamme (HSEQ- ja Integrity-politiikka).

Kehitämme kestäviä ratkaisuja asiakkaillemme, jotta voimme toimia arvojemme mukaisesti ja asiakkaidemme parhaaksi. Pyrkimyksenämme on toimia niin, että jokaisella henkilöstön jäsenellä on turvallinen työympäristö, jossa työskentelemme moraalisia ja eettisiä periaatteitamme noudattaen.

Toimimme vastuullisesti ja lainmukaisesti. Pyrimme työssämme jatkuvaan kehitykseen asettamalla selkeät tavoitteet ja päämäärät toiminnallemme sekä pidämme yllä riittäviä varotoimia. Suunnittelemme työmme tehokkaasti, arvioimme riskit ja johdamme muutoksia.