Positiiviset tulokset vuonna 2018

Positiiviset tulokset vuonna 2018

STELLA:n vuosi 2018 päättyi positiiviseen tulokseen. Tätä ohjasi toimintamallimme, jonka pyrkimyksenä oli kilpailukyvyn ja kannattavuuden kasvu. STELLAn pitkän tähtäimen päätavoitteena on edelleenkin saavuttaa kasvua kannattavuudessa, säilyttää läheiset liiketoimintasuhteet asiakkaisiin sekä ylläpitää tehokasta riskien hallinta.

Toiminnan painopistettä siirretään projektilogistiikkaan sekä rahtihuolinnan suuntaan kansainvälisen konttiliikenteen kysynnän kasvaessa. Transito-liiketoiminta sekä varastopalvelut pysyvät entisellä tasolla.